Iwe Unonyatsoziva Sei Ngano dzeIdzi nzizi dzine mukurumbira?

Makorokoto, wapedza! Heino mhinduro yako:

Nzizi dzakapfuura nemumapeji enhoroondo, dzichiumba budiriro, ngano dzinokurudzira, uye kutamba mabasa akakosha muzviitiko zvepasirese. Kubva kuNile isinganzwisisike kusvika paukuru hweAmazon, nzira dzemvura idzi dzine nyaya dzakakura uye dzakadzika semvura dzadzo. Kupfuura kungopedza nyota yenyika, vakapupurira kushanduka-shanduka kwevanhu, kukunda, uye njodzi. Zvino, yave nguva yekunyura mukati memazuva ano enhoroondo uye kuona kuti yakawanda sei yaunonyatsoziva. Wagadzirira here kutanga rwendo urwu runopenga? Famba mumvura yemubvunzo wedu uye uvhure ngano dzenzizi dzine mukurumbira. Rega chiitiko chenhoroondo chitange!

Makorokoto, wapedza! Heino mhinduro yako:

Nzizi dzakapfuura nemumapeji enhoroondo, dzichiumba budiriro, ngano dzinokurudzira, uye kutamba mabasa akakosha muzviitiko zvepasirese. Kubva kuNile isinganzwisisike kusvika paukuru hweAmazon, nzira dzemvura idzi dzine nyaya dzakakura uye dzakadzika semvura dzadzo. Kupfuura kungopedza nyota yenyika, vakapupurira kushanduka-shanduka kwevanhu, kukunda, uye njodzi. Zvino, yave nguva yekunyura mukati memazuva ano enhoroondo uye kuona kuti yakawanda sei yaunonyatsoziva. Wagadzirira here kutanga rwendo urwu runopenga? Famba mumvura yemubvunzo wedu uye uvhure ngano dzenzizi dzine mukurumbira. Rega chiitiko chenhoroondo chitange!

Makorokoto, wapedza! Heino mhinduro yako:

Nzizi dzakapfuura nemumapeji enhoroondo, dzichiumba budiriro, ngano dzinokurudzira, uye kutamba mabasa akakosha muzviitiko zvepasirese. Kubva kuNile isinganzwisisike kusvika paukuru hweAmazon, nzira dzemvura idzi dzine nyaya dzakakura uye dzakadzika semvura dzadzo. Kupfuura kungopedza nyota yenyika, vakapupurira kushanduka-shanduka kwevanhu, kukunda, uye njodzi. Zvino, yave nguva yekunyura mukati memazuva ano enhoroondo uye kuona kuti yakawanda sei yaunonyatsoziva. Wagadzirira here kutanga rwendo urwu runopenga? Famba mumvura yemubvunzo wedu uye uvhure ngano dzenzizi dzine mukurumbira. Rega chiitiko chenhoroondo chitange!

Makorokoto, wapedza! Heino mhinduro yako:

Nzizi dzakapfuura nemumapeji enhoroondo, dzichiumba budiriro, ngano dzinokurudzira, uye kutamba mabasa akakosha muzviitiko zvepasirese. Kubva kuNile isinganzwisisike kusvika paukuru hweAmazon, nzira dzemvura idzi dzine nyaya dzakakura uye dzakadzika semvura dzadzo. Kupfuura kungopedza nyota yenyika, vakapupurira kushanduka-shanduka kwevanhu, kukunda, uye njodzi. Zvino, yave nguva yekunyura mukati memazuva ano enhoroondo uye kuona kuti yakawanda sei yaunonyatsoziva. Wagadzirira here kutanga rwendo urwu runopenga? Famba mumvura yemubvunzo wedu uye uvhure ngano dzenzizi dzine mukurumbira. Rega chiitiko chenhoroondo chitange!

Makorokoto, wapedza! Heino mhinduro yako:

Nzizi dzakapfuura nemumapeji enhoroondo, dzichiumba budiriro, ngano dzinokurudzira, uye kutamba mabasa akakosha muzviitiko zvepasirese. Kubva kuNile isinganzwisisike kusvika paukuru hweAmazon, nzira dzemvura idzi dzine nyaya dzakakura uye dzakadzika semvura dzadzo. Kupfuura kungopedza nyota yenyika, vakapupurira kushanduka-shanduka kwevanhu, kukunda, uye njodzi. Zvino, yave nguva yekunyura mukati memazuva ano enhoroondo uye kuona kuti yakawanda sei yaunonyatsoziva. Wagadzirira here kutanga rwendo urwu runopenga? Famba mumvura yemubvunzo wedu uye uvhure ngano dzenzizi dzine mukurumbira. Rega chiitiko chenhoroondo chitange!